Bedrijfsprofiel

In 1963 vindt de oprichting van Intrak in Weert plaats. Intrak profileert zich als het moderne toonaangevende bedrijf in de provincie Limburg en is een belangrijke toeleverancier voor de agrarische en cultuurtechnische sector. In 1989 opent Intrak een filiaal in Voerendaal.

Het brede leveringsprogramma met meerdere importeur- en dealerschappen wordt in de jaren negentig omgezet in een fullliner-relatie met hoofdleverancier New Holland.

Intrak concentreert zich op de levering aan bedrijven in de agrarische en cultuurtechnische sector. Er ontstaat een innovatieve, fullservice, technical supplier die het gehele programma van mechanisatie en diensten voor haar afnemers regisseert en uitvoert. Het beleid is erop gericht de afnemers van dienst te zijn met een compleet programma aan hoogwaardige techniek, gekoppeld aan een optimale dienstverlening. Deze dienstverlening voorziet onder meer in een adviesfunctie en een technische dienst die erop is ingesteld ad hoc te reageren, tot en met een compleet pakket aan financiële diensten.

Intrak investeert voortdurend in haar medewerkers en koppelt daarmee kennis aan ervaring. Voor elke klant streeft Intrak naar een optimale verhouding tussen voordeel, compleetheid, prestatie, service, openheid en betrouwbaarheid; met andere woorden: een goed partnership.

 

Company profile

Intrak was founded in Weert in 1963. Intrak presents itself as the modern and leading company of the southern province of Limburg and is an important supplier for the agricultural and cultural technical sector. In 1989 Intrak opens its branch in Voerendaal also in the south of the Netherlands.

The broad supply program that consisted of different importers - and dealerships was converted into a full-liner relationship with the main supplier New Holland in the nineties.

Intrak is focusing on supplying companies in the agricultural and groundscare sector. As an innovative full-service technical supplier, the organization manages the complete program of mechanization and services for its customers. The policy of the organization aims to satisfy the customer's wishes by offering high-quality techniques together with an optimal service. This service provides professional advices and technical support, which is set up to react ad hoc, as well as a complete package of financial services.

Intrak is constantly investing in training it's staff and therefore combines knowledge with experience. For each customer Intrak tries to find the best combination between value, completeness, performance, service, openness and reliability. In other words: a good partnership.